Mardin Hemşehri Forumu

27 Şubat 2024 tarihinde Mardin’de 12 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Mardin Hemşehri Forumu’nu gerçekleştirdik.
Mardin Hemşehri Forumu’nda, 9 farklı alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları; kendi çalışma alanlarından hareketle Mardin’de tespit ettikleri sorun alanlarını ve bu sorunların çözümü için Yerel Yönetimlerden taleplerini dile getirdiler. Foruma katılan sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerden talepleri şöyle:
 
Artuklu Üniversitesi
Artuklu Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü
Deniz Kültür Sanat Derneği
Etkin Gençlik ve Girişimcilik Derneği
GEL Derneği
Her Yerde Sanat Derneği (Sirkhane)
Kapı Derneği
Mardin Süryani Birliği Derneği
Midyat Engelliler ve Sosyal Yardımlaşma Derneği
Sürdürülebilirlik için Gençlik Derneği
TOBB Mardin Genç Girişimciler Kurulu
Uluslararası Sanat ve Sosyal Yaşam Derneği
 
 
KATILIMCILIK, HESAP VEREBİLİRLİK, ŞEFFAFLIK 
 
1. Belediye bütçesinin toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olacak şekilde hazırlanması 
2. Yerel yönetimler tarafından yürütülecek karar alma süreçleri ve projelerin şehrin önemli aktörlerini kapsayacak ve bu aktörlerin etkin katılımını mümkün kılacak şekilde dizayn edilmesi/yürütülmesi. Yürütülecek projelerin hizmetin götürüleceği vatandaşların ihtiyaçlarına göre ve geri bildirimleri ile şekillendirilmesi
3. Vatandaşların kent yönetimine katılmasını teşvik edecek mekanizmaların inşa edilmesi, yönetimin şehirde yaşayan insanlarla diyalog içerisinde çalışmalarını planlaması ve uygulaması
4. Kente dair bir problemin tek paydaşı belediye değilse bile ilgili aktörlerle ortak bir şekilde sorunun çözümü için çalışılması
5. Yerel yönetimlerde liyakatli kişilerin istihdam edilmesi
6. Kent konseylerinin oluşturulması ve etkili bir şekilde çalışması
7. Bağımsız çocuk meclislerinin, gençlik meclislerinin kurulması için yerel yönetimlerin destek vermesi
8. Yöneticilerin belirli aralıklarda sivil toplum örgütleriyle, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını/taleplerini tespit etmesi ya da STK’ların karar vericilerle iletişim kurmasının kolaylaştırılması
9. Belediye bütçesinin herhangi bir siyasi partinin faaliyetlerine harcanmaması
10. Diller ve dinler şehri Mardin’de, dil konusunda yapılan faaliyetleri engellemeye yönelik çalışmaların ortadan kaldırılması
11. Yerel yönetimlerin, vatandaşların toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkına engel olacak faaliyetlerde bulunmaması
 
KADIN HAKLARI
 
1. Kadınların sosyalleşebileceği mekan ve alanların oluşturulması 
2. Kadınları, kentteki sosyal hayata dahil edecek projelerin gerçekleştirilmesi 
3. Kadın emeğini istihdama dönüştürecek ve genel olarak işsizlik ve yoksulluk probleminin çözümüne yönelik projelerin yapılması
4. Kadın merkezleri ve kadın sığınma evlerinin sayılarının artırılması ve kadınları bu hizmetlere dair bilgilendirecek şekilde tanıtım faaliyetlerinin yapılması
5. Yerel yönetimlerin kadın-erkek eşitliği konusunda farkındalık çalışmaları yapması, kadın istihdam merkezleri oluşturması, belediye içerisinde kadın çalışanların sayısının artırılması ve maaş eşitliği için denetim yapılması
 
DEZAVANTAJLI GRUPLAR (Çocuklar, Gençler, Engelliler, Yaşlılar, Göçmenler)
 
1. Tüm kentin; (tarihi Mardin de dahil olmak üzere) tüm vatandaşlar için erişilebilir hale getirilmesi ( özellikle çocuklu kadınlar, yaşlılar ve engelliler)
2. Her mahallede bir kreş açılması; bu kreşlerin tam günün yanı sıra saatlik olarak da hizmet vermesi
3. Çocuklara yönelik aktivite alanlarının planlanması ve parkların yapılması
4. Yerel yönetimler tarafından engelli parklarının yapılması, tüm toplu taşıma araçlarına engelli rampası konulması, engelli kartlarının süresiz olarak verilmesi ve kaldırımların engelli dostu olması
5. Yerel yönetimlerin engelliler için il ve ilçe kapsamında sosyal tesisler oluşturması; bu tesislerde sosyal ve eğitim alanında engelli bireylere destek verilmesi
6. Erken yaşta evliliklerin engellenmesine yönelik ailelerin bu konuda bilgi düzeylerini artıracak bilgilendirici faaliyetlerin, tüm ilçelerde ücretsiz gerçekleştirilmesi
7. Kırsal alanlardaki çocuklar için çocuk merkezleri ve sosyal tesislerin açılması; 18 yaşından küçük çocuklara bu merkezlerde müzik, tiyatro ve spor alanlarında ücretsiz eğitimler verilmesi
8. Kırsal alanda yaşayan özellikle kız çocukları için çocuk merkezlerinde ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi
9. Kurulacak sosyal tesislerde cinsel sağlık üzerine ücretsiz eğitim verilmesi ve bu eğitimlerin tanıtım faaliyetlerinin yapılması
10. Yerel yönetimlerin ilgili sağlık birimleriyle beraber göçmenler için düzenli sağlık taramaları yapması; bir göç birimi kurularak göçmen sağlığı takibinin yapılması
11. Mardin genelinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan bireyler için iş olanaklarının geliştirilmesi, ücret iyileştirilmesi yapılması 
12. Gençler için psikolojik danışmanlık hizmetinin verilmesi
13. Belediyeler içerisinde psikolog/psikolojik danışman istihdamının sağlanması 
14. Okullara saha ziyaretlerinin yapılması ve gezici psikolog hizmetlerinin uygulanması 
 
SOKAK HAYVANLARI
 
1. Sokak hayvanları için merkez ilçede büyük ve kapsamlı bir hayvan hastanesinin ve rehabilitasyon merkezinin kurulması ve ilçelerde de kısırlaştırma merkezi sayısının artırılması
2. Yerel yönetimlerin veterinerlik hizmetlerini her ilçede artırması, sokak hayvanlarının kırsal alanlara bırakılmasının önüne geçilmesi
 
KENT YAPILANMASI – ULAŞIM – ÇEVRE – KÜLTÜR/SANAT
 
1. Araç trafiğinin şehir sokaklarını olumsuz etkilememesi için otopark sayısının artırılması ve park için alanlar oluşturulması 
2. Yukarı Mardin’in girişindeki katlı otopark inşaatının bir an önce tamamlanması
3. Düzenli mazgal temizliklerinin yapılması
4. Kaldırım düzenlemelerinin yapılması ve kaldırımlara eğim kazandırılması
5. Toprak yolların ulaşıma elverişli hale getirilmesi
6. Şehir suyunun kaynağı olan (Nusaybin-Beyaz Su Havzası) içme ve kullanma suyu havzalarının korunmasına ilişkin yönetmeliğe aykırı uygulamalardan vazgeçilmesi, buradaki ticari işletmelerin kaldırılması
7. Sokaklarda aydınlatmaların artırılması
8. Mahallelerde farklı alanlarda eğitim sunacak eğitim merkezlerinin açılması
9. Belediyelerin vatandaşlara yönelik sosyal etkinlikler düzenlemesi
10. Mahallelerde belediyelere bağlı spor merkezlerinin açılması
11. Semt pazarlarının erişilebilir hale getirilmesi
12. Halk ekmek uygulamasının başlatılması
13. Şehir içi toplu taşıma araçlarının hizmet verdiği saat aralığının genişletilmesi ve durak sayılarının artırılması
14. Üniversite kampüsleri içinde gençlerin sosyalleşebileceği alanların yaratılması
15. Yerel yönetimler tarafından öğrenci yurdu açılması, var olan yurtların da yemekhanelerinin yerel yönetimler desteğiyle iyileştirilmesi
16. Kentteki öğrencilerin de düşük ücretlere faydalanabileceği  “Kent Lokantaları”nın açılması; bu lokantalarda öğrencilerin istihdam edilmesi, aşçılık stajlarına imkan sağlanması
17. Mardin’in coğrafi simgeleri üzerine markalaşma çalışmalarının yapılması
18. Kültürel mirasların; kiliselerin, manastırların girişlerinde, bilgilendirmeye yönelik afişlerin artırılması, bu bilgilendirmelerin çok dilli yapılması
19. Kent hafızasının, kültürel mirasın, tarihi dokunun korunmasına yönelik; yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde liyakatli sanat tarihçileri ve arkeologların istihdam edilmesi
20. Planlı bir imar sürecinin yürütülmesi
21. Yerel yönetimler tarafından etkili bir geri dönüşüm politikasının benimsenmesi ve vatandaşları geri dönüşüme teşvik edecek uygulamaların geliştirilmesi
22. Vatandaşların şehir ile etkileşimini artıracak ve yaya olarak yürümeyi kolaylaştıracak şekilde kaldırımların yapılması
23. Mardin genelindeki trafik problemini çözecek şekilde çevre yolları planının hayata geçirilmesi
24. Yeşil alanı, amfisi, sinema salonu vs. olan bir “Gençlik Yerleşkesi”nin inşa edilmesi
25. Şehir içerisinde yeşil alanların oluşturulması
26. Yollarda yapılacak çalışmalar öncesinde o bölgede yaşayan kişilere bilgilendirme yapılması
27. Mardin genelinde daha fazla sanatsal ve sosyal etkinlik (konser, tiyatro) organizasyonunun yapılması
28. Kentte yaşayan tüm vatandaş ve canlıların adaletli bir şekilde kent hayatına dahil olabilmesi
29. Nitelikli bir şehir kütüphanesinin kurulması 
30. Kitap fuarı ya da çeşitli kültürel/sanatsal etkinliklerde yerel sanatçı/yazarlara da yer verilmesi
31. Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA dışında yerel yönetimlerin de ağaçlandırma çalışması yaparak yeşil alanları artırması
32. Yerel yönetimlerin taş ve maden ocaklarının denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştirmesi ve şehir merkezine yakın olan kireç fabrikalarının taşınması
 
TARIM-HAYVANCILIK-TİCARİ FAALİYETLER-TURİZM
 
1. Mardinli iş insanlarının kendi bölgelerinde istihdamı artırmaya yönelik yatırım yapması için teşvik edilmesi
2. Yerel yönetimlerin çiftçileri geleneksel yöntemlere ek olarak farklı tarım modellerine dair bilgilendirmesi (onarıcı tarım, ekolojik tarım)
3. Çiftçilere yönelik yapılan faturalandırmalara indirim uygulanması (Özellikle elektrik faturaları)
4. Yerel yönetimlerin taksilere yönelik ücretlendirme ve taksimetre açma konusunda denetim faaliyetleri yürütmesi
5. Hayvancılık ve tarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik teşvik uygulamalarının benimsenmesi
6. Yerel yönetimler tarafından Mardin bölgesinde coğrafi işaret almış sebze, meyve ve bakliyatların dünya genelinde tanıtımının yapılarak, pazar yerlerine ulaştırılmasının sağlanması (Karfoki Üzümü, Midyat İnciri, Midyat Acuru(trozi), Midyat Kavunu, Kızıltepe Kırmızı Mercimeği, İmlebbes, Mardin Bulguru, Zeynebi Üzümü(mezrone)
 
SİVİL TOPLUM
 
1. STK’ların ofis olarak gösterebileceği, toplantı ve etkinlikler için kullanabileceği bir “Sivil Toplum Merkezi”nin açılması
2. Kentteki sivil toplum örgütlerinin kurumsallaşması yönünde yerel yönetimlerin destek sağlaması, gönüllü çalışmalar için maddi teşvik uygulamalarının başlatılması (Örn: günlük harcırah)
3. Sivil toplum kuruluşlarının talep etmesi durumunda faaliyetleri/çalışmaları için mekan tahsis edilmesi
4. Yerel yönetimlerin tüm sivil toplum kuruluşlarını eşit mesafede konumlaması
5. Sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, üniversiteler arasında iş birliği ve koordinasyon alanlarının sağlanması; sivil toplum/ yerel yönetim koordinasyon ofislerinin kurulması
6. Yerel yönetimlerin kendi öz kaynaklarına sahip olmayan STK’ları desteklemesi
 
İSTİHDAM
 
1. Belediyelerin istihdam yaratmaya yönelik iş birlikleri geliştirmesi ve projeler tasarlaması
2. Kentteki kayıt dışı istihdamın, düşük ücret probleminin önüne geçecek şekilde denetim faaliyetlerinin yapılması
3. Kadın istihdamına destek olacak kooperatiflerin açılması
 
AFET
 
1. Afetler için toplanma alanlarının planlanması, arama-kurtarma ekiplerinin kurulması
Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN