696 Sayılı KHK Hakkında: Cezai Sorumsuzluk Düzenlemesi İçin Doğru Adres TBMM’dir!

Bu politika belgesi, 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 696 sayılı KHK'nın, 103 ve 121. maddeleri ile getirilen düzenlemelere ilişkindir.

KHK'nın 121. maddesiyle getirilen darbe ve terör olaylarının bastırılmasına yardım edenlere yönelik cezai sorumsuzluk düzenlemesi, barındırdığı muğlaklıklar nedeniyle hukuku kesinlik ilkesine terstir ve mevcut haliyle keyfi uygulamalara kapı açma riski barındırmaktadır.

KHK’nın 103. maddesinde düzenlenen tutukluların tek tip kıyafetlerle mahkeme önüne çıkmalarına yönelik düzenleme, hukukun temel ilkelerinden masumiyet karinesini çiğnemekte, Anayasada ‘hak arama hürriyetinde’ geçen adil yargılanma hakkına hasar vermekte ve ceza infaz kurumlarında çatışmalara neden olma kaygısı yaratmaktadır.

Bu iki maddenin gözden geçirilmesi, özellikle cezai sorumsuzluk maddesinin tüm partilerin katılımıyla Meclis’te tartışılması gerekmektedir.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN