Katılımcı Demokrasi İçin Doğru ve Güvenilir Bilgi: Dijitalleşen Medya İçin Denge Denetleme Perspektifinden Öneriler

Medya, sağlıklı bir demokrasinin işleyebilmesi için şart olan denge denetleme sisteminin de, yasama, yürütme, yargı, sivil toplum ve yerel yönetimler ile birlikte, ayrılmaz bir parçasıdır. Denge ve Denetleme Ağı’nın kuruluşundan beri savunduğu katılımcı demokrasi için medyanın öncelikli ve ana misyonu, olgusal gerçeklere dayalı, doğru ve güvenilir bilgiyi vatandaşlara aktarabilmek olmalıdır. Medyanın tarihsel olarak var olan bilgiye erişim, düşünce ve ifade özgürlüğü talebinin meşruiyet kaynağı da budur. Üstelik haber alma hakkı ve bu hakkın layıkıyla kullanılması için şart olan “doğru ve güvenilir haber”, yani “temiz habercilik”, günümüzde her zamankinden daha önemlidir.

Yeni medyanın katılımcı demokrasinin gelişmesi ve kurumsallaşması adına getirdiği imkanların yanı sıra görünür kıldığı yapısal sorunların çözülebilmesi için, medyanın yeni bağımsızlık modellerine ve şeffaflığa da, en az ifade özgürlüğü kadar ihtiyacı vardır. Bunun için medyanın kendi içinde denge denetleme mekanizmalarını güçlendirmesi, eleştirel medya okuryazarlığı, etik muhakeme becerisinin geliştirilmesi, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon gerekmektedir. Hükümetler, siyasi partiler, hukuk sistemi, iş dünyası, medya sahipleri ve denetçileri, gazeteciler, meslek örgütleri, vatandaşlar ile sivil toplum kuruluşlarından beklenen, haberleşme özgürlüğünü eksiksiz bir şekilde sahiplenmeleri, bu konudaki sorun ve ihtiyaçların giderilmesine katkıda bulunmalarıdır.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN