OHAL Sonrası İdareye Yeni Yetkiler Veren Yasa Teklifine Dair: Terörle Mücadele, Denge Denetleme ve Toplumsal Rıza Korunarak Yürütülmeli

16 Temmuz itibariyle Meclis’e gelen, Adalet ve Kalkınma Partisi vekilleri Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan’ın imzalarını taşıyan, “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile Terörle Mücadele Kanunu başta olmak üzere, birçok kanunda değişiklik ve yeni düzenleme önerileri yapılmıştır. Teklifin gerekçesi olarak, 18 Temmuz itibariyle kalkan olağanüstü halin ardından, olağan dönemde de terörle etkin mücadele için, temel hak ve özgürlükler korunmak kaydıyla, kovuşturma ve

soruşturmalar ile disiplin soruşturmaları yapılırken, idarenin ihtiyaç duyduğu tedbirleri alabilmesi için gereken yasal altyapının oluşturulması gösterilmiştir. Kanun önerisi kamuoyuna sunulurken, benzer bir OHAL sürecinden geçmiş Fransa’da yapılan düzenleme örnek verilmiş ve meşruiyet güçlendirilmeye çalışılmıştır. Teklif içerdiği tartışmalı maddelerin yanı sıra, denge ve denetleme açısından bazı belirsizlik ve riskler teşkil içermektedir. DDA olarak, bu belirsizlik ve risklere işaret ederek, somut öneriler geliştirmek, ortaya çıkacak yasanın amacını aşmadan, ülkemizin güvenliği için gerek duyulan yasal düzenlemelerin hazırlanmasına katkıda bulunmak üzere bu politika belgesini kaleme alıyoruz.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN