1 Türkiye Hayali: Türkiye İçin Bir Hayal, Fikir ve Ortaklık Haritası

1 Türkiye Hayali, kendi deneyimimizden yola çıkarak, Ağa üye örgütlerin kendi üyelerinin ülkenin geleceğine odaklanarak düşüncelerini ifade edebilecekleri bir katılım aracı olarak tasarlandı. 1 Türkiye Hayali’nin temel çalışması olan “Hayalgücü Buluşmaları”na katılanlar, 2030 yılının “Hayal Gazeteleri”ne yazdıkları haberler aracılığıyla ülkelerini gelecekte nerede görmek istediklerini tasvir ettiler. 1 Türkiye Hayali bir katılım aracı olarak, tam da üzerine düşen görevi yerine getirdi; katılımcılara kendilerini rahatça ifade edecekleri ortamları sunarak, bunun yapıcı, çözümü gözeten bir yaklaşımla gerçekleştirilmesini sağladı. Diğer yandan ise kutuplaşmanın arttığı bir ortamda, beklenti ve taleplerdeki ortaklığı görünür kılarak, başka bir siyasi ve sivil kültürün mümkün olduğunu gözler önüne serdi.

1 Türkiye Hayali, sivil alanda çalışan ve sivil toplum örgütlerinin farklı katılım yöntemleri aracılığıyla kendi tabanlarının ihtiyaçlarına kulak kabartması gerektiğini düşünen bizlere şunları öğretti:

    Bu ülkenin insanları, uygun ortamlar olduğunda bir araya gelerek kendilerini ifade ediyor, görüşlerini paylaşıyor, ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak istiyorlar.
    Bu ülkenin insanları, başka insanların da değişmesini istediği birçok alanda geleceği şekillendirecek fikirler üretebiliyorlar.
    Bu ülkenin farklı kesimlerinden gelen insanları, hem kendilerinin hem de bu ülkenin geleceğine ilişkin birçok fikirde ortaklaşabiliyorlar.

Bu rapor, 1 Türkiye Hayali kapsamında Hayalgücü Buluşmalarına katılan farklı cinsiyet, yaş grubu, eğitim düzeyi, meslek ve şehirden gelen 515 kişinin hazırladığı Hayal Gazetelerinin hem nicel hem de nitel bir analizini içermektedir.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN