Gözümüz Demokraside

Cumhuriyet’in 2. yüzyılında gerçekleşecek ilk seçimler hepimiz için önemli bir süreci de beraberinde getiriyor.

Biz de Denge ve Denetleme Ağı olarak yürüttüğümüz Anayasa, Yasama, Yürütme, Yargı, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum ve Medya Reform Grubu çalışmalarımızla, 2011’den bugüne sürdürdüğümüz Demokrasi vurgusunu/talebini genel seçim sürecinde kuvvetlendiriyoruz. 

Farklı düşünsek de sorunları bir arada çözebileceğimize, geleceği birlikte inşa edebileceğimize inanıyoruz. Cumhuriyet’in 2. yüzyılında ihtiyacımız olanın biraradalık, taleplerimizi mümkün kılacak ortak paydanın ise ‘katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi’ olduğunu biliyoruz.

Seçim döneminde “benim oyum mu seçimi belirleyecek” demek, desteklediğimiz parti seçim barajını geçmiyor diye sandığa gitmemek, seçim vaatlerini dinlemeden, adayları tanımadan oy vermek bizi demokrasiden uzaklaştırırken; Denge ve Denetleme Ağı olarak demokrasinin, seçim, seçim öncesi ve sonrası hepimizin her süreçte aktif rol alması demek olduğuna inanıyoruz. 

Katılımcı, çoğulcu bir demokrasiyi güçlendirecek olanın “aktif vatandaşlık” bilinci olduğunu ve bunun da işleyen bir denge ve denetleme mekanizmasıyla pekişeceğini biliyoruz. 

Bu nedenle bu genel seçimde ilke ve değerlerimizle birlikte demokrasi talebimizi yeniden, daha güçlü vurgulamayı hedefliyoruz ve “Demokraside Gözümüz Var” diyerek, talepleri, ihtiyaçları analiz ediyoruz.

Nasıl mı? 

İnandığımız katılımcı ve çoğulcu demokrasinin güçlenmesi için bir arada çalışırken vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri adına “Gözümüz Demokraside” diyerek.

Adil bir seçim sistemi, hakların, hukukun üstünlüğü ilkesi ile korunduğu, eşit vatandaşlık ilkesine dayalı bir yönetim biçimi adına “Gözümüz Demokraside” diyerek.

Sivil toplum örgütlerinin karar alma süreçlerine etkin bir şekilde katıldığı, toplumun farklılıkları ile birlikte özgürce yaşadığı, yönetimin halka hesap verdiği bir sistem adına “Gözümüz Demokraside” diyerek.

DEMOKRASİDE GÖZÜMÜZ VAR

Tüm bu hedeflerimizle kampanyamıza “Gözümüz Demokraside” adını verdik. 

Kampanyamızın hedef kitlesini ise toplumun her kesiminden vatandaşlar, siyasi partiler, seçimlerde rekabet edecek adaylar, medya kuruluşları, üye ve paydaşlarımız ve sivil toplum örgütleri oluşturuyor.

“Gözümüz Demokraside” Derken Amaçlarımız

-Seçimlerin adil ve özgür bir ortamda gerçekleşebilmesine katkı sağlamak.

-Siyasi partilerin ve vatandaşların demokratik seçim kriterleriyle ilgili bilgi ve farkındalık sahibi olmalarını sağlamak.

-Seçim sürecinde, vatandaşların oy tercihlerini yaparken “aktif vatandaşlık” bilinciyle, demokratik haklarını bilerek hareket etmelerine katkı sağlamak.

-Seçim sürecinde kutuplaşmanın aşılmasına ve toplumun ortak taleplerinin karar vericilere, siyasi partilere ulaşmasına aracı olmak.

Çalışma Grubu & Danışma Grubu

Kampanyamızın etki alanını genişletmek için ise üyelerimizin ve paydaşlarımızın katkılarını önemsiyoruz.

Bu bağlamda, DDA olarak üyelerimizden oluşan ‘Çalışma Grubu’muzun seçim döneminde yürütülecek tüm çalışmalar kapsamında içerik üretim süreçlerine; veri toplama, katkı, geri bildirim vb., savunuculuk faaliyetlerine; çalıştaylar, üyelerden gelen sorular ve iletişim faaliyetlerine aktif olarak katkıda bulunmalarını bekliyoruz. 

Ayrıca akademisyenler, sivil toplum ve medya kuruluşları dâhil olmak üzere paydaşlarımızdan oluşan bir ‘Danışma Grubu’ndan da seçim dönemi boyunca faaliyetlerimizin içeriği, yöntemleri ve araçları hakkında destekleyici geri bildirimler ve girdiler almayı hedefliyoruz.

Gözümüz Demokraside web sitemiz için tıklayın.

 

 

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN