HSYK Seçimleri Adaleti Güçlendirmeli!

2 Ekim 2014 tarihinde yaklaşık 14 bin hâkim ve savcının oy kullanacağı ve sonuçları tüm ülkeyi ilgilendiren bir seçime tanıklık edeceğiz. Seçim tarihi yaklaştıkça, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçimlerinin iktidar çatışmasının bir cephesi haline geldiğini görmekteyiz. Güç odakları arasında yaşanan bu çekişme, ülkemizi germekte, toplumu kutuplaştırmakta ve demokratik toplum düzeninden uzaklaşmamıza neden olmaktadır.

Denge ve Denetleme Ağı olarak, demokrasinin tarafında olduğumuzu, çekişme halindeki tarafların her birinin antidemokratik tavırlarına karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Toplumdaki tüm farklılıkların en güçlü şekilde temsil edildiği çoğulculukta, demokratik, bağımsız, tarafsız, adil ve hesap verebilir bir yargı sistemi kurmanın şart olduğunu düşünüyoruz. Bu sistemin kilit taşlarından birisi olan HSYK da ülkemizde geliştirilmesini hedeflediğimiz demokratik denge ve denetleme sisteminin önemli bir parçasıdır.

Politika Belgemize ulaşmak için tıklayın: HSYK SEÇİMLERİ ADALETİ GÜÇLENDİRMELİ

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN