TESEV: Demokratik kent yönetimi için veriye dayalı politikalar

Üyelerimizden TESEV, demokratik kent yönetimi için veriye dayalı politikaları güçlendirmek, izlemek, sürdürebilmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

TESEV’in çalışma yürüttüğü alanlar;

Kent95: Veriye Dayalı Politika Aracı Projesi (2018-2021)

Proje, illerin kendi içlerindeki sosyo-ekonomik farklılaşmaları çerçevesinde, çocuğa yönelik sosyal hizmetlerin kapsamlı bir envanterini çıkarmayı ve bu hizmetlerin mekânsal dağılım ve içeriklerinin iyileştirilmesi için politika önerileri geliştirmeyi hedeflemektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Mor Haritam

İsveç tarafından İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) aracılığıyla fonlanan ve BM Kadın Birimi Türkiye tarafından yürütülen “Türkiye’de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi” kapsamında tasarlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sürdürülebilir Kent İçin Gönüllü Coğrafi Bilgi (GCB)

“Sürdürülebilir Kent İçin Gönüllü Coğrafi Bilgi (GCB)” projesi afet üzerinde çalışmakta olan veya çalışma potansiyeli olan sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemeyi ve Türkiye’de afetler için daha güçlü bir sivil toplum ağı oluşturarak akıllı sürdürülebilir şehirleri desteklemeyi hedefler.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN