TESEV’den “Yerel Demokrasi İçin Belediye Sivil Toplum İş Birliği” Raporu

Üyelerimizden TESEV, “Yerel Demokrasi İçin Belediye Sivil Toplum İş Birliği” başlıklı bir rapor yayımladı.

Demokratik kent yönetimi için kentin tüm paydaşlarının kent yönetimine dahil olmasının beklendiğini, bunun bir yolunun da belediye – sivil toplum iş birliklerinin yerel demokrasiyi güçlendirecek şekilde planlanması, uygulanması ve izlenmesinden geçtiğini söyleyen TESEV, demokratik yerel yönetişim için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

TESEV’in bu kapsamda hazırladığı “Yerel Demokrasi İçin Belediye Sivil Toplum İş Birliği” başlıklı raporda da belediye – sivil toplum iş birliğiyle ilgili yasal çerçeve, kalkınma planlarındaki politika yolculuğu, bu iş birliğini destekleyen ve engelleyen etkenler, güçlendirme çabaları ile TESEV’in bu çabalardan biri olan “Avrupa Birliği’nin Kamu – Sivil Toplum İşbirliğini Güçlendirmek için Ortaklıklar Ağlar Programı” kapsamında yürüttüğü “Daha Demokratik bir Yerel Yönetişim için Sivil Toplumun Desteklenmesi” projesi deneyimi değerlendiriliyor.

Ayrıntılı bilgi ve rapora ulaşmak için tıklayınız.

 

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN