Yargı Reform Grubu Eş Temsilcimiz Kadri İnce'den "Yargı Bağımsızlığı ve Altı Partinin Mutabakat Metni Üzerine Düşünceler" başlıklı yazı

Yargı Reform Grubu Eş Temsilcimiz, Adalet Sistemi İzleme Derneği'nden Kadri İnce, "Yargı Bağımsızlığı ve Altı Partinin Mutabakat Metni Üzerine Düşünceler" başlıklı bir yazı kaleme aldı. 

daktilo1984.com internet sitesinde yayımlanan yazıda İnce, şu tespitlerde bulundu:

"...28 Şubat 2022’de altı partinin imzaladığı “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni” incelendiğinde, metinde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı için asgari bir çerçeve çizilmesi olumludur. Her ne kadar bu metnin ilkesel bazda kalması bazı eleştirilere neden olmuşsa da bu mutabakat metninin imzalanmasının farklı tabanlardan gelen partilerin attığı ilk adım olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle en azından temel bir çerçevede mutabık olmuş olmaları değerlidir. Yukarıda değindiklerimiz dışında somut öneriler bakımından;

Hakimlik ve savcılık meslekleri arasında geçişin önüne geçilmesi,
Adli kolluğun kurulması,
Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması,
Çoklu baro sisteminden vazgeçilmesi fikirleri olumludur.
Eksiklikler ise şu şekilde sayılabilir;

Coğrafi teminat dışında hakimlik teminatının nasıl sağlanacağına dair somut bir husus yoktur.
Hakim ve savcıların mesleğe kabul ve yükselmelerinde “objektif kriterler” getirileceğine değinilmekle yetinilmiş, bu husus somutlaştırılmamıştır.
Hakim-savcıların iş yükünün önüne nasıl geçileceğine dair somut bir öneri yoktur.
Hakimlerin ihtisaslaşmalarına değinilmemiştir.
Türkiye Adalet Akademisi’nin yapısına değinilmemiştir.
Çoklu baro sisteminden vazgeçildiğinde yeni sistemin nasıl olacağı açıklanmamıştır. Bu konunun detayları için daha önceden kaleme aldığımız yazıya bakılabilir."

Yazının tamamına ulaşmak için: 

https://daktilo1984.com/forum/yargi-bagimsizligi-ve-alti-partinin-mutabakat-metni-uzerine-dusunceler/

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN