Sivil Toplum Reform Grubu Üyemiz Ersin Kopuz'dan "Gençlik Dernekleri Tanınsın" başlıklı yazı

Sivil Toplum Reform Grubu Üyemiz, Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği'nden Ersin Kopuz, "Gençlik Dernekleri Tanınsın" başlıklı bir yazı kaleme aldı. tuicakademi.org web sitesinde yayımlanan yazıda Kopuz, şu tespitlerde bulundu: 

"Sivil toplum; bireysel çıkarlardan çok kamusal amaçları hedefleyen, çoğulcu toplum yapısı ile farklılıkları bir arada barındıran yapıdır. Kendi kendini üreten, kendi kendini destekleyen ve devletin resmi örgütlerinin dışında kalan organize sosyal yaşam alanı olarak tanımlanan sivil toplumun iki temel işlevi vardır: İktidarın denetlenmesi ve devletin demokratikleşmesi. Buna ek olarak toplumsal talep ve beklentilerin karşılanması noktasında, destekleyici roller de üstlenebilir. Sivil toplum, demokratik kurumların inşasında ve devletin meşruluğunun sağlanmasında bir araç olarak değerlendirilirken, etkin bir yapıya sahip olması durumunda hesap verebilir ve şeffaf bir sistem yaratır (Diamond, 1994: 7-11). Modern bir kavram olan ve Avrupa’nın yaşadığı siyasal, sosyal ve ekonomik sürecin bir ürünü olarak ortaya çıkan sivil toplum, özellikle SSCB’nin yıkılışı ile demokrasinin gelişmesinde temel araç olarak görülmüştür. Türkiye’de ise devlet olgusunun üstlendiği tinsel anlam, ekonomik nüfuza sahip kişi ve grupların kısıtlılığı, siyasi kültür ve toplumsal dinamikler dolayısıyla sivil toplum Batı’ya görece sınırlı kalmıştır."  

Yazının tamamına ulaşmak için:

https://www.tuicakademi.org/genclik-dernekleri-taninsin/

 

 

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN