Yasama Reform Grubu

Eş Temsilciler

Çağlar Karakış | Barış ve Adalet İnsiyatifi

Denge ve denetleme sistemi anayasada kurulur. Onu işletecek yasaları ise vatandaş seçtiğin temsilcilerden oluşan Meclis, yani yasama yapar. Yasama aynı zamanda yürütmeyi denetleyerek, devleti yönetenleri vatandaştan aldıkları yetkiyi ve kaynakları sağlıklı bir şekilde kullanıp kullanmadıklarını takip eder. Yasama Reform Grubu, Meclis’in yasama ve denetim görevlerini ne şekilde yerine getirdiğini inceler, daha etkin bir yasama için reform önerileri sunar.

YASAMA YAZILARI

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN