Yasama

YASAMA DENGE DENETLEMENİN NERESİNDE?

Yasama, vatandaşın gücünün vatandaş adına ilk kullanıldığı yerdir. Toplum, temsilcilerini seçip Meclise yollar. Denge denetleme sistemini anayasa kurar, onu işletecek yasaları ise Meclis yapar. Yasalar hayatımızı doğrudan etkilediği, haklarımızı nasıl kullanacağımızı belirlediği için kimler tarafından ve nasıl yapıldıkları önemlidir. Yasaları çıkaranlar yürütmenin işini nasıl yaptığını da denetlerler: Devleti yönetenleri, vatandaşın gücünü ve kaynaklarını nasıl kullandığıyla ilgili sorumlu tutarlar.

NASIL BİR YASAMA İSTİYORUZ?

Temsilde Çoğulcu, Hesap Vermede Sorumlu Bir Yasama

Toplumdaki farklı görüş ve tercihlere denk gelen farklı siyasi partiler ve adaylar olmalı. Bunlar, seçimlerde özgürce yarışmalı. Siyasi partiler, şeffaf ve denetlenebilir şekilde çalışmalı; seçim yarışına adil ve eşit şartlarda katılmalı. Toplumun farklı kesimleri, Mecliste en geniş şekilde ses bulmalı, temsil edilmeli. Vatandaşlar, temsilcilerini özgürce seçmeli ve onlardan hesap sorma hakları olmalı. Seçilenler de ürettikleri politika ve siyasi eylemleri için hesap vereceğini bilerek çalışmalı.

Yasa Yaparken Uzlaşan, Denetlerken Tam Yetkili Bir Yasama

Meclis, toplumun farklı beklentilerine denk düşen konuları etraflıca görüşmeli, yasaları diyalog ve uzlaşma içinde çıkarmalı. Kararlar çoğunluk desteğiyle alınmalı ancak azınlıkların hakları her şekilde korunmalı; temsil ve katılımları gözetilmeli. Meclisin yürütmeyi denetleme yetkisini tam olarak ortaya koymasını sağlayan araçlar ve yollar olmalı.

Yönetirken Açık, Çalışırken Şeffaf Bir Yasama

Meclis, tüm faaliyetlerinden sorumlu tutulacağının bilinciyle çalışmalı; bu çalışmalara dair her türlü bilgi kamuoyuna açık olmalı. Vatandaşlar, söz ve yetki sahiplerine yerelde ve ulusalda kolayca ulaşabilmeli; şikayet ve önerilerini iletirken politikaları etkileyebileceklerini bilmeli. Bütün bunları örgütlü veya örgütsüz olarak kamuoyu önünde yapabilmeleri için yollar ve araçlar olmalı; bu araçları kullanmak herkes için kolaylaştırılmalı.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN