Yürütme Reform Grubu

Eş Temsilciler:

Lütfiye Yurdum Hasgül | Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği

Yıldırım Kaya | Doğal Yaşam Derneği

Yürütme, vatandaşa ait olan güç ve kaynakları Anayasa ve yasalar çerçevesinde kullanarak onlara hizmet götürür. Her vatandaşa eşit ve adil davranmakla yükümlüdür. Yürütme Reform Grubu, yönetimin görev ve sorumluluklarını ne kadar yerine getirdiğini takip eder. Hesap verebilir, vatandaşlara ve sivil topluma kulak veren, herkese yasalar çerçevesinde eşit ve adil davranan bir yürütme için reform önerileri sunar.

YÜRÜTME YAZILARI

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN