Yürütme

YÜRÜTME DENGE DENETLEMENİN NERESİNDE?
Yürütme, direksiyonun başındaki güçtür. Meclisin belirlediği kuralları, yani çıkardığı yasaları hayata geçiren, uygulayandır. Vatandaşlara ait olan güç ve kaynakları kullanarak onlara hizmet götürür. Yürütme işini, bakanlıklar, cumhurbaşkanı, belediyeler ve muhtarlıklar üstlenir.

NASIL BİR YÜRÜTME İSTİYORUZ?

Eşit ve Adil Davranan Bir Yürütme

Yürütme, Meclisin çıkardığı yasaları hayata geçirirken eşitlikçi ve adil davranmalı. Tümeylemlerinde hukuka uygun hareket etmeli.Toplumdaki farklı talep ve ihtiyaçlara denk düşen politikalar üretmeli.

Hesap Vereceğini Bilerek Çalışan Bir Yürütme

Yürütme, Meclisin denetimi altında olduğunu bilerek çalışmalı; devletin bütçesini harcarken hem açık hem de şeffaf davranmalı. Ne yapıp ettiği ile ilgili bilgileri, herkesin kolayca anlayacağı şekilde düzenleyerek yaygınlaştırmalı. (Hükümet programları, genelge ya da yönetmelikler, kalkınma ve bütçe planları vb.) Vatandaşlar bu bilgilere kolayca ve özgürce ulaşabilmeli, böylece yönetimin görev ve sorumluluklarını ne kadar yerine getirdiğini denetleyebilmeli.

Vatandaşla Birlikte Yöneten Bir Yürütme

Vatandaşlar, politikalarla ilgili görüşlerini, her dört yada beş yılda bir seçimler sırasında değil, daha sık bildirebilmek için imkan ve araçlara sahip olmalı. Herkes bu haklarını kullanırken bireysel veya örgütlü olarak hareket edebilmeli. Önerilerin ve tepkilerin dikkate alınmadığı durumlarda, vatandaşlara açıklamada bulunulmalı.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN