Sivil Toplum Reform Grubu

Eş Temsilciler

Şahin Tekgündüz | İstanbul Hepimizin Girişimi

Zeynep Duygu Ulusoy | Sıfır Ayrımcılık Derneği

Sivil toplum, vatandaşların ortak amaçlar etrafında toplanmasının, yönetime daha etkin katılımlarının en önemli aracıdır. Sivil Toplum Reform Grubu, yönetimi kolayca izleyebilen, temsil ettiği vatandaşların taleplerinin politikalara dönüşmesine imkan sunulan ve kendi içinde katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir şekilde çalışan bir sivil toplum ortamının oluşmasına katkı sunmak için izleme çalışmaları yapar, reform önerilerini kamuoyuyla paylaşır.

SİVİL TOPLUM YAZILARI

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN