Sivil Toplum

SİVİL TOPLUM DENGE DENETLEMENİN NERESİNDE?

Vatandaş olmak, başkalarıyla aynı hak ve sorumlulukları paylaşmak demektir. Bir başkasının hakkını özgürce
kullanması, bizim de hakkımızın güvencede olduğunu gösterir. Öte yandan, kendi hakkımız için ses çıkarmak, bir
başkası için adım atmakla eş değerdir. Sivil toplum, işte bu bilinçle örgütlenir. Ortak amaçlar etrafında toplanan
vatandaşlar, çözüm yolunda yalnız kendileri için değil başkaları için de zaman ve enerji harcarlar. Vatandaşlar
sivil toplum aracılığıyla yönetime katıldıklarında daha güçlü ses çıkarır, daha baskın ve etkili olurlar.

NASIL BİR SİVİL TOPLUM İSTİYORUZ?

Bilen ve İfade Edebilen Bir Sivil Toplum

Düşünce ve ifade özgürlüğü güvence altında olmalı. Kamuoyu, resmi bilgilere ulaşmada ve bunları anlamada
zorluk çekmemeli.

İzleyen ve Katılabilen Bir Sivil Toplum

Sivil toplum örgütleri yönetimin nasıl çalıştığını merkezde ve yerelde kolayca izleyebilmeli; temsil ettikleri kitlelerin
taleplerini politika önerilerine dönüştürüp, yetkililere aktarabilmeli. Bunun için herkesin zorlanmadan kullanabileceği farklı yollar olmalı.

Talep Ettiği Gibi Çalışan Bir Sivil Toplum

Sivil toplum, tıpkı yürütmeden talep ettiği gibi, kendi içinde de katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir şekilde çalışmalı.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN