Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Önerilerinin Denge ve Denetleme Değerlendirmesi Raporu

Bu raporun amacı, muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem önerilerini ve ortaya çıkan reform öneri metinlerini DDA’nın denge ve denetleme tanımı ve ölçütleri üzerinden incelemektir. Şüphesiz tüm siyasi partiler henüz sistem/anayasa değişikliğine ilişkin önerilerini somutlaştırmış değiller ve ortaya konan metinler ve öneriler zaman içerisinde değişikliğe açık durumdalar. DDA olarak bu durumu bir problem olarak değil, tam aksine sivil toplumun ve vatandaşların sürece katılımı ve görüş ortaya koymaları için bir fırsat olarak görüyoruz. Bu nedenle, bu rapor çalışmamızı sonlandırılmış bir çalışma olarak görmüyor ve diğer partilerin kamuoyuyla paylaştıkları reform öneri metinleriyle güncellenecek bir çalışmanın ilk adımı olarak sunuyoruz.

RAPORU İNDİR

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN