Yeni Denge Yeni Denetleme Kampanyası

“Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.” Anayasa Madde 104

Cumhurbaşkanını seçmek için Ağustos ayında ilk defa sandık başına gideceğiz. Bu seçimlerle birlikte siyaset alanında yeni bir dönemi başlatmış olacağız. Yeni dönemde vatandaşlar olarak bizlerin de demokrasimizin güçlenmesi için önerilerimizi ortaya koymamızın önemli bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz.

- Farklı paydaşların uzlaştıkları noktaları vurgulayacak şekilde yeni dönem için önerilerin geliştirilmesi
- Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası harcamalarının şeffaflığının sağlanması için

Yeni Denge / Yeni Denetleme Kampanyamızı Denge ve Denetleme Ağı olarak Haziran ayında başlatıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası harcamalarının şeffaflığı

Bu seçimleri bir diğerlerinden ayıran önemli bir özellik var. Milletvekili seçimlerinde hazineden gelen kaynak kullanırken cumhurbaşkanı adaylarının tümü yalnızca vatandaşlardan gelen bağışlarla kampanyalarını yürütecek. Yani paranın kimden geldiği nereye nasıl harcandığının açıklanması ile adil ve eşit rekabetin gözetilmesi; cumhurbaşkanı adaylarının seçim kampanyaları süresince mali şeffaflığının sağlanması açısından önemli.

Barometre Analiz Raporumuz, Profesör Doktor Ömer Faruk Gençkaya tarafından kaleme alındı. Rapor detaylı bir biçimde Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini, propaganda sürecini ve adayların kampanya süresince uyması gerekli olan yükümlülükleri anlatıyor. Barometre Politika Belgemiz de seçim sürecini ve mali yükümlülükleri uluslararası iyi uygulamalar açısından ele alıyor.

Yeni dönem için farklı paydaşların uzlaştıkları noktaları vurgulayan önerilerimiz

Cumhurbaşkanı’nın halk oyuyla seçilmesi ile birlikte yeni bir dönem başlayacak. Bu yeni dönemde denge ve denetlemenin nasıl sağlanacağı üzerine yerelden başlayan öneriler geliştirmek için farklı paydaşları bir araya getireceğiz. Diyarbakır, İzmir, Kayseri ve İstanbul’daki çalıştaylarla denge ve denetlemenin farklı unsurlarını tartışacak, uzlaşılan noktaları ön plana çıkartacağız. Yerel yönetimler, medya ve sivil toplumun denge denetlemedeki yerini; cumhurbaşkanlığıyla yürütme ilişkisinin denge denetlemedeki rolü ile yasama ve yargıyla ilişkisini tartışacağız.

Kampanya Belgeleri

Prof. Ömer Faruk Gençkaya tarafından hazırlanan Cumhurbaşkanı Seçim Kampanyasının Finansmanı: Adiliyet, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Barometre Analiz Raporu'na ulaşmak için tıklayın.

“Halkın Seçeceği İlk Cumhurbaşkanının Kişisel Bağışlarla Yürüteceği Seçim Kampanyasında Şeffaf Olmasını İstiyoruz ” / Demokrasi Barometresi, Politika Belgesi'ne ulaşmak için tıklayın.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN