İş Kazaları Önlenebilir Mi?

Her yıl binlerce işçi çalışma ortamından ya da çalışma koşullarından kaynaklanan nedenlerle hastalanıyor, sürekli iş göremez raporu almak zorunda kalıyor ya da yaşamını yitiriyor. 1 Denge ve Denetleme Ağı olarak, bu acıların yaşanmaması için gerekli önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi ve yapıcı çözümler geliştirilerek, sivil toplumu da içine alacak kapsamlı bir altyapının oluşturulmasını istiyoruz.

İş Kazaları Neden Yaşanıyor?

İş kazaları denge ve denetleme sistemiyle yakından ilgilidir. Yasama, yürütme ve yargının birbirini dengeleyip denetlemediği, sivil toplum ve vatandaşların da denetleme görevini üstlenmediği toplumlarda, iş kazalarının yaşanma olasılığı daha yüksektir. Etkili yasalar çıkarılmazsa, yürütme tarafından yasaların uygulanması denetlenmezse ve caydırıcı yaptırımlar uygulanmazsa, yargı tarafından da, iş kazalarının yaşanmasında, sorumlular hakkında gerekli cezai işlemler yapılmazsa, iş kazalarının yaşanma sıklığı artar. Özellikle, denetleme ve yaptırım mekanizmaları etkin olarak işletilirse, iş kazalarının çok büyük bir kısmı önlenebilir.

Politika belgesini incelemek için tıklayın: İş Kazaları Önlenebilir Mi?

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN