Anayasa

ANAYASA DENGE DENETLEMENİN NERESİNDE?

Denge denetleme varsa, net bir kuvvetler ayrılığı vardır yani devletin yasama, yürütme ve yargı işlevleri birbirinden farklı kurumlar tarafından yürütülür. Denge denetleme varsa egemenlik vatandaşlara aittir yani devletin gücünün ve kaynaklarının asıl sahibi vatandaşlardır. Denge denetleme varsa, hukuk her şeyin üzerindedir yani devlet dahil bütün güçler hukukun karşısında eşittir. Bu üç unsurun gerçek hayatta karşılık bulabilmesi için öncelikle, anayasada garanti altına alınmaları gerekir. Yani denge denetlemenin temeli anayasada atılır.

NASIL BİR ANAYASA İSTİYORUZ?

Hepimizin İmzasını Taşıyan Bir Anayasa

Anayasanın toplumun farklı kesimlerinin kendi talep ve beklentilerini dile getirebilecekleri gerçek katılımcı süreçler içinde yazılması lazım. Anayasa yazımına toplumun ne kadar çok farklı kesimi dahil olursa, uzlaşı ve barış içinde yaşamak da o kadar mümkün olur. Çünkü böyle bir anayasanın önerdiği çözümler, tüm katılımcı tarafları gözeterek müzakere edilir.

Denge Denetlemeden Güç Alan Bir Anayasa

Güçlerin sınırlanması için kuvvetler ayrılığına, yani devletin yasama, yürütme ve yargı işlevlerinin birbirinden farklı kurumlar tarafından yürütülmesine; güçlerin denetlenmesi için ise, hukuk devletine, yani, yargıya ihtiyaç var. Anayasa, gücünü ve ruhunu bu mekanizmalardan alırsa, kurduğu sistem de demokratik olur.

İnsanı ve Vatandaşı Sahiplenen Bir Anayasa

Demokrasilerde son sözü vatandaşlar söyler. Öyleyse anayasanın vatandaşı, devletin karşısında koruyup güçlendirmesi lazım. Vatandaşlar, can ve mal güvenliklerinin, hak ve özgürlüklerinin anayasa ile korunduğunu bilirlerse, adil bir ülkede yaşadıklarını da bilirler. O zaman, kendilerini yönetenlere, işlerini nasıl yaptıklarıyla ilgili hiç çekinmeden hesap sorabilirler.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN