Medya

MEDYA DENGE DENETLEMENİN NERESİNDE?

Medya, hükümeti, siyasi partileri ya da kamu kurumlarını vatandaşlar adına denetleyerek doğru bilgiyi sunmakla
sorumludur. Doğru bilgi sahibi olmadan, güç ve kaynakların kimin yararına, nasıl kullanıldığı ölçülemez. Televizyon,
radyo, gazete, dergi, gazeteciler, internet ve diğer dijital kanallar aracılığıyla bilgilenmek, vatandaşların yönetime
katılıp söz söylemesi için de imkan sunar.

NASIL BİR MEDYA İSTİYORUZ?

Bağımsız Çalışan, Tarafsız Haber Yapan Bir Medya

Medya her türlü bilgiye özgürce erişebilmeli, çalışırken bağımsız hissetmeli. İfade ve basın özgürlüğü güvence
altında olmalı, medyanın belli kişi ve kuruluşların tekeline geçmesini engelleyecek düzenlemeler bulunmalı. Kamu
görevlileri medyanın üzerinde hiçbir baskı ve sansür uygulayamamalı; medya mensupları işlerini, konumlarını ya
da itibarlarını kaybetme kaygısı yaşamadan yapabilmeli. Medya bilgiyi, hiçbir etki altında kalmadan en doğru haliyle
sunmalı; tüm görüşlere eşit yer vermeli.

Sorumlu Davranan Bir Medya

Medya, gerektiğinde vatandaşların yönetimden hesap sorabilmelerine dayanak olacak, böylece sorumlu kararlar
almalarını sağlayacak nitelikte haber üretmeli. Toplumun bir arada yaşayan bütün kesimlerinin farklılıklarına karşı
duyarlı davranmalı; kullandığı dil, yöntem ya da içeriği seçerken, toplumsal barış ve uzlaşma üzerinde nasıl bir
etki bırakacağını göz önünde bulundurmalı.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN